Los Duendes – flamenco & world music


Los Duendes – flamenco & world music
Kiedy:
30 Czerwiec 2020@20:00
2020-06-30T20:00:00+02:00
2020-06-30T20:15:00+02:00
Gdzie:
STARY KLASZTOR
Jana Ewangelisty Purkyniego 1
50-155 Wrocław
Polska
Koszty:
25 - 45 pln
Los Duendes - flamenco & world music @ STARY KLASZTOR | Wrocław | Dolnośląskie | Polska
[English below]

LOS DUENDES
Flamenco i world music
30.06.20 | 20.00
Scena Letnia w Starym Klasztorze
ul. Purkyniego 1, Wrocław
bilety: 40 zł – przedsprzedaż, 45 zł – w dniu koncertu
wejściówki (studenci i uczniowie): 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł – w dniu koncertu

Bilety dostępne w serwisach:
www.staryklasztor.com.pl/bilety/
www.eventim.pl
www.ebilet.pl
www.goingapp.pl
www.kupbilecik.pl
www.biletyna.pl
rezerwacje: bilety@o2.pl

Klub Stary Klasztor i agencja KA zapraszają 30 czerwca na pierwszy po przerwie koncert międzynarodowego zespołu Los Duendes!
Nie możemy się doczekać, by znów podzielić z Wami energię andaluzyjsko-kubańskich klimatów z miksem bałkańskich, rockowych czy hinduskich wpływów.

Los Duendes jest międzynarodowym zespołem, grającym muzykę z pogranicza flamenco, latino, z elementami improwizacji, który powstał w 2018 r. we Wrocławiu. “Duende” to elf, krasnal, małe magiczne stworzenie zamieszkujące przestrzeń na pograniczu rzeczywistości i fantazji, obecny w legendach wielu kultur od zarania dziejów. W kulturze flamenco “mieć duende” znaczy posiadać specjalny talent do śpiewu czy grania na instrumencie. To dusza artystyczna odzwierciedlona w sztuce. Magiczny i autentyczny pierwiastek. W programie utwory własne oraz m. in. z repertuaru Vicente Amigo, Raya Heredii (Ketama), Antonio Carmony czy Niñi Pastori. Skład zespołu Los Duendes: BorjaSoto (Hiszpania): śpiew, Piotr Łyszkiewicz (Polska): instrument dęte, Rainer Maria Nero (Austria): gitara, Osmar Pegudo (Kuba): instrumenty perkusyjne.

Liderem zespołu jest Borja Soto, obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury – inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco.

Rainer Maria Nero jest austriacko-polskim gitarzystą, kompozytorem i wykładowcą. W latach 2008-2011 studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem znakomitego Alexandra Swete. W latach 2014-2016 studiował w Murcji (Hiszpania) pod okiem gitarzysty flamenco, Carlosa Piñany, z którym od tego czasu gra koncerty na całym świecie. W 2015 artysta wydał swoją debiutancką płytę Castles of Spain, utrzymaną w stylu klasycznym. Dwa lata później, wraz z założonym przez siebie zespołem Flamensky, stworzył płytę flamenco Fantasias y Danzas, na której znajdują się wyłącznie autorskie kompozycje. W październiku 2019 wydał kolejny album zatytułowany Conmover.

Piotr Łyszkiewicz to saksofonista, kompozytor, producent muzyczny. Współpracował z Marcinem Świetlickim, Arturem Rojkiem, Melą Koteluk, Krzysztofem Zalewskim, raperem Jamesem Izcrayem, Barbarą Wrońską, Oksaną Predko, Kasią Klimczyk, Abduloulayem Badjim, producentami muzycznymi Bartoszem i Markiem Dziedzicem, zespołami The Dumplings oraz Sorry Boys. Członek Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. Ma za sobą współpracę z zespołami: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludzi, Ballady i Romanse.

Osmar Pegudo Álvarez jest kubańskim perkusistą. Pobierał naukę gry na perkusji u znanych muzyków na Kubie, takich jak Changuito czy prof. Enrique Lazaga. W latach 2008–16 grał w kilku orkiestrach, z których najważniejsze to Estrellas Cubanas i Grupo Cuba Libre. W 2017 roku przyjechał do Polski jako muzyk orkiestry José Torres i Havana Dreams. Bierze udział w ważnych projektach muzycznych ze znanymi polskimi i zagranicznymi artystami, jak Project Santana Live autorstwa Leszka Cichońskiego, Moisés Bethencourt czy The Cuban Latin Jazz.

KANAŁY ZESPOŁU:
http://losduendes.pl
https://www.facebook.com/losduendesPL/
https://www.instagram.com/losduendes_pl/
https://www.youtube.com/channel/UCKg0-R0mmgl436ORfI4hfig?view_as=subscriber

Teledysk Ederlezi:
https://youtu.be/Vg3rSoW1dKY

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Katarzyna Krzysztyniak
793 355 877
kk@agencjaka.pl

******************************
LOS DUENDES
Flamenco & world music
30 June 2020 | 8 PM
Stary Klasztor–Summer Stage
1 Purkyniego Str., Wrocław

tickets: 40 PLN – advance, 45 PLN – on the day of concert
discount tickets (students) : 25 PLN – advance, 30 zł – on the day of concert

Tickets available online:
www.staryklasztor.com.pl/bilety/
www.eventim.pl
www.ebilet.pl
www.goingapp.pl
www.biletyna.pl
reservations: bilety@o2.pl

The Stary Klasztor club and the KA agency invite you to the first after break concert of Los Duendes! We are looking forward to sharing with you the energy of Andalusian-Cuban climates with a mix of Balkan, rock and Hindu influences.

Los Duendes is an international band playing music from the borderland of flamenco, latino, with elements of improvisation, which was established in 2018 in Wrocław. “Duende” is an elf, dwarf, a small magical creature inhabiting space on the border between reality and fantasy, present in the legends of many cultures since the dawn of time. In flamenco culture, “to have a duende” means to have a special talent for singing or playing an instrument. It is an artistic soul reflected in art. A magical and authentic element. The program includes original songs and, among others from the repertoire of Vicente Amigo, Ray Heredia (Ketama) or Niña Pastori. Members of the band Los Duendes: Borja Soto (Spain): vocals, Piotr Łyszkiewicz (Poland): wind instruments, Rainer Maria Nero (Austria): guitar, Osmar Pegudo (Cuba): percussion instruments.

The band’s leader is Borja Soto, currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations within such events as: Unfinished House / European Songs as part of the cycle European Capital of Culture Wrocław 2016, Jazz in Palaces – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – inauguration 2016, Music Festival in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series.

Rainer Maria Nero is an Austrian-Polish guitarist, composer and lecturer. In 2008-2011 he studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna under the direction of the outstanding Alexander Swete. In the years 2014-2016 he studied in Murcia (Spain) under the guidance of flamenco guitarist Carlos Piñana, with whom he has played concerts all over the world since. In 2015, the artist released his debut album Castles of Spain, maintained in a classic style. Two years later, together with the band Flamensky he founded, he created the flamenco album Fantasias y Danzas, which contains only his own compositions. In October 2019 he released another album entitled Conmover.

Piotr Łyszkiewicz is a saxophonist, composer and music producer. He collaborated with Marcin Świetlicki, Artur Rojek, Mala Koteluk, Krzysztof Zalewski, rapper James Izcray, Barbara Wrońska, Oksana Predko, Kasia Klimczyk, Abduloulay Badji, music producers Bartosz and Marek Dziedzic, bands The Dumplings and Sorry Boys. Member of Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. Has collaborated with the following bands: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludenu, Ballads and Romances.

Osmar Pegudo Álvarez is a Cuban drummer. He learned to play the drums with famous musicians in Cuba, such as Changuito and prof. Enrique Lazaga. In the years 2008–16 he played in several orchestras, of which the most important were Estrellas Cubanas and Grupo Cuba Libre. In 2017 he came to Poland as a musician of the orchestra José Torres and Havana Dreams. He participates in important music projects with well-known Polish and foreign artists, such as Project Santana Live by Leszek Cichoński, Moisés Bethencourt and The Cuban Latin Jazz.

BAND’S CHANNELS:
http://losduendes.pl
https://www.facebook.com/losduendesPL/
https://www.instagram.com/losduendes_pl/
https://www.youtube.com/channel/UCKg0-R0mmgl436ORfI4hfig?view_as=subscriber

CLIP Ederlezi:
https://youtu.be/Vg3rSoW1dKY

CONTACT FOR MEDIA:
Katarzyna Krzysztyniak
793 355 877
kk@agencjaka.pl