Karnawał flamenco z Los Duendes!


Karnawał flamenco z Los Duendes!
Kiedy:
24 Styczeń 2020@20:00
2020-01-24T20:00:00+01:00
2020-01-24T20:15:00+01:00
Gdzie:
STARY KLASZTOR
Jana Ewangelisty Purkyniego 1
50-155 Wrocław
Polska
Koszty:
30 - 50 PLN
Karnawał flamenco z Los Duendes! @ STARY KLASZTOR | Wrocław | Województwo dolnośląskie | Polska
[English below]

Klub Stary Klasztor zaprasza 24 stycznia na Karnawał flamenco z Los Duendes!
W karnawałowy nastrój wprowadzi Was Los Duendes – zespół, który miksuje gorące południowe klimaty: flamenco i latino, z elementami improwizacji. Usłyszycie zarówno znane hity w oryginalnych aranżacjach, jak też autorskie kompozycje.

Los Duendes jest międzynarodowym zespołem, grającym muzykę z pogranicza flamenco, latino, z elementami improwizacji, który powstał w 2018 r. we Wrocławiu. “Duende” to elf, krasnal, małe magiczne stworzenie zamieszkujące przestrzeń na pograniczu rzeczywistości i fantazji, obecny w legendach wielu kultur od zarania dziejów. W kulturze flamenco “mieć duende” znaczy posiadać specjalny talent do śpiewu czy grania na instrumencie. To dusza artystyczna odzwierciedlona w sztuce. Magiczny i autentyczny pierwiastek. W programie utwory własne oraz m. in. z repertuaru Vicente Amigo, Raya Heredii (Ketama), Antonio Carmony czy Niñi Pastori. Skład zespołu Los Duendes: Borja Soto (Hiszpania): śpiew, Piotr Łyszkiewicz (Polska): instrument dęte, Rainer Maria Nero (Austria): gitara, Osmar Pegudo (Kuba): instrumenty perkusyjne.

Liderem zespołu jest Borja Soto, obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury – inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco.

Piotr Łyszkiewicz to saksofonista, kompozytor, producent muzyczny. Współpracował z Marcinem Świetlickim, Arturem Rojkiem, Melą Koteluk, Krzysztofem Zalewskim, raperem Jamesem Izcrayem, Barbarą Wrońską, Oksaną Predko, Kasią Klimczyk, Abduloulayem Badjim, producentami muzycznymi Bartoszem i Markiem Dziedzicem, zespołami The Dumplings oraz Sorry Boys. Członek Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. Ma za sobą współpracę z zespołami: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludzi, Ballady i Romanse.

Rainer Maria Nero jest austriacko-polskim gitarzystą, kompozytorem i wykładowcą. W latach 2008-2011 studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem znakomitego Alexandra Swete. W latach 2014-2016 studiował w Murcji (Hiszpania) pod okiem gitarzysty flamenco, Carlosa Piñany, z którym od tego czasu gra koncerty na całym świecie. W 2015 artysta wydał swoją debiutancką płytę Castles of Spain, utrzymaną w stylu klasycznym. Dwa lata później, wraz z założonym przez siebie zespołem Flamensky, stworzył płytę flamenco Fantasias y Danzas, na której znajdują się wyłącznie autorskie kompozycje. W październiku br. wydał kolejny album zatytułowany Conmover.

Osmar Pegudo Álvarez jest kubańskim perkusistą. Pobierał naukę gry na perkusji u znanych muzyków na Kubie, takich jak Changuito czy prof. Enrique Lazaga. W latach 2008–16 grał w kilku orkiestrach, z których najważniejsze to Estrellas Cubanas i Grupo Cuba Libre. W 2017 roku przyjechał do Polski jako muzyk orkiestry José Torres i Havana Dreams. Bierze udział w ważnych projektach muzycznych ze znanymi polskimi i zagranicznymi artystami, jak Project Santana Live autorstwa Leszka Cichońskiego, Moisés Bethencourt czy The Cuban Latin Jazz.

Alberto Suazo Sanchez – pochodzący z Coscomatepec, Veracruz w Meksyku, rozpoczął naukę muzyki jako samouk od gry na instrumentach etnicznych z własnego kraju, a także z innych krajów Ameryki Łacińskiej. Jego aktywność artystyczna zaprowadziła go na różne sceny koncertowe w Meksyku i Europie przez kolejne 16 lat. Obecnie koncertuje głównie w Czechach, Polsce i Niemczech. Wszechstronny instrumentalista – gra na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych i dętych.

******************************
Los Duendes
24 Jan 2020 | 8 PM
Stary Klasztor – Gothic Hall, 1 Purkyniego Str., Wrocław

Carnival flamenco with Los Duendes!

Los Duendes – a band that mixes hot southern climates: flamenco and latino, with elements of improvisation, will put you in a carnival mood. You will hear well-known hits in new arrangements as well as original compositions.

Los Duendes is an international band playing music from the borderland of flamenco, latino, with elements of improvisation, which was established in 2018 in Wrocław. “Duende” is an elf, dwarf, a small magical creature inhabiting space on the border between reality and fantasy, present in the legends of many cultures since the dawn of time. In flamenco culture, “to have a duende” means to have a special talent for singing or playing an instrument. It is an artistic soul reflected in art. A magical and authentic element. The program includes original songs and, among others from the repertoire of Vicente Amigo, Ray Heredia (Ketama) or Niña Pastori. Members of the band Los Duendes: Borja Soto (Spain): vocals, Piotr Łyszkiewicz (Poland): wind instruments, Rainer Maria Nero (Austria): guitar, Osmar Pegudo (Kuba): percussion instruments.

The band’s leader is Borja Soto, currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations within such events as: Unfinished House / European Songs as part of the cycle European Capital of Culture Wrocław 2016, Jazz in Palaces – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – inauguration 2016, Music Festival in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series.

Piotr Łyszkiewicz is a saxophonist, composer and music producer. He collaborated with Marcin Świetlicki, Artur Rojek, Mala Koteluk, Krzysztof Zalewski, rapper James Izcray, Barbara Wrońska, Oksana Predko, Kasia Klimczyk, Abduloulay Badji, music producers Bartosz and Marek Dziedzic, bands The Dumplings and Sorry Boys. Member of Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. Has collaborated with the following bands: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludenu, Ballads and Romances.

Rainer Maria Nero is an Austrian-Polish guitarist, composer and lecturer. In 2008-2011 he studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna under the direction of the outstanding Alexander Swete. In the years 2014-2016 he studied in Murcia (Spain) under the guidance of flamenco guitarist Carlos Piñana, with whom he has played concerts all over the world since. In 2015, the artist released his debut album Castles of Spain, maintained in a classic style. Two years later, together with the band Flamensky he founded, he created the flamenco album Fantasias y Danzas, which contains only his own compositions. In October this year has released another album entitled Conmover.

Osmar Pegudo Álvarez is a Cuban drummer. He learned to play the drums with famous musicians in Cuba, such as Changuito and prof. Enrique Lazaga. In the years 2008–16 he played in several orchestras, of which the most important were Estrellas Cubanas and Grupo Cuba Libre. In 2017 he came to Poland as a musician of the orchestra José Torres and Havana Dreams. He participates in important music projects with well-known Polish and foreign artists, such as Project Santana Live by Leszek Cichoński, Moisés Bethencourt and The Cuban Latin Jazz.

Alberto Suazo Sanchez – originally from Coscomatepec, Veracruz, Mexico, he began his musical preparation largely self-taught based on ethnic instruments from his own country as well as the rest of Latin America. His participation in musical art has taken him to different stages around Mexico and Europe for approximately 16 consecutive years and now mainly in the Czech Republic, Poland and Germany. A specialist in string instruments, percussion and winds.

24.01.20 godz.20.00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1
Karnawał flamenco z Los Duendes
miejsca siedzące: 45 zł – przedsprzedaż , 50 zł – w dniu koncertu
miejsca stojące/tańczące: 30 zł – przedsprzedaż, 35 zł – w dniu koncertu

Bilety dostępne w serwisach: www.staryklasztor.com.pl/bilety/, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, goingapp.pl, www.biletyna.pl
rezerwacje: bilety@o2.pl